اخلاق جهانگردی

به موازات برنامه ریزی برای بازدید از مکان ها و فرهنگ ها در سال های آینده، تلاش برای کاستن از اثرات منفی جهانگردی و بالا بردن آگاهی در همه سطوح دو چندان می شود.

سران «ریو» در مورد کره زمین تشکیل جلسه می دهد. نمایندگان صنایع، دولت های محلی، سازمان های غیردولتی و اتحادیه های تجاری به طور گسترده موافقت کردند که ساختارهایی باید ایجاد شود تا تضمین کند که توسعه گردشگری پایدار است ـ یعنی این که منافع دراز مدت اجتماعی و زیست محیطی باید نسبت به منافع کوتاه مدت از اولویت برخوردار باشد. و نقش قاطع دولت های محلی را در تبیین پروژه ها و ارزیابی حدود منافع گردشگری برای حوزه انتخابیه شان تأیید کنند.

آتالانت نخستین کسی است که دریافت آموزش جهانگردان بدون توجه میزان سرمایه گذاری برای تهیه مقدمات یک سفر چندان ساده نیست. چند سال پیش آتالانت قبل از عزیمت به دره اومو در اتیوپی موافقت ضمنی جهانگردان را جلب کرد تا به محض ورود از قبایل محلی عکس نگیرند. با این همه، چند نفری بودند که تا پایشان به دره رسید، نتوانستند خودداری کنند و . .

جهانگردی بین المللی و موقعیت جهانگردی ایران

جهانگردی فعالیتی گسترده و فرابخشی است که به اشکال گوناگون در سطوح داخلی، ملی و بین المللی صورت می گیرد. جهانگردی داخلی و ملی دارای آثار و پیامدهای مهمی در عرصه های فرهنگی و اقتصادی است اما با توجه به نقش قابل توجه جهانگردی بین المللی در تأمین منابع ارزی، این نوع از جهانگردی در دهه های اخیر مورد توجه مضاعف دولت ها و سازمان های دست اندرکار جهانگردی در بخش خصوصی و عمومی قرار گرفته است.

براساس آمارهای سازمان جهانی جهانگردی (W.T.O) در سال ۱۹۹۸ تعداد جهانگردان بین المللی به ۶۲۵ میلیون نفر و درآمدهای حاصل از آن به ۴۴۵ میلیارد دلار رسید. درآمدهای حاصل از جهانگردی بین المللی در سال ۱۹۹۸ بیش از یک سوم ارزش تجارت جهانی در بخش خدمات بوده است.

برآوردهای شورای جهانی سفر و جهانگردی (W.T.T.C) نشان می دهد که اقتصاد بخش جهانگردی و سفر ۷/۱۱ درصد از تولید ناخالص جهانی را در سال ۱۹۹۹ به خود اختصاص خواهد داد. پیش بینی شده است که تولید ناخالص صنعت جهانگردی در سال ۲۰۰۵ به ۲/۷ تریلیون دلار و سهم آن در تولید ناخالص جهانی به ۴/۱۱ درصد خواهید رسید. در سال ۱۹۹۲ بخش سفر و جهانگردی ۳۰۰ میلیون شغل و ۸ درصد از کل اشتغال جهان را دارا بوده است. پیش بینی می شود که در سال ۲۰۰۵ جهانگردی موجبات اشتغال به کار ۳۳۸ میلیون نفر را فراهم آورد. به عبارت دیگر در آن سال از هر ۸ شغل یکی در ارتباط با جهانگردی خواهد بود. تا سال ۲۰۱۰ هر ساله ۵/۵ میلیون شغل جدید در جهان در ارتباط با بخش سفر و جهانگردی ایجاد خواهد شد.

آمارهای موجود نشان می دهد که در سال ۱۹۹۸ قریب به ۹۰۰ هزار جهانگرد به ایران سفر کرده اند که درآمد حاصل از آن در حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. هر چند که این آمار حاکی از موقعیت نامساعد جهانگردی بین المللی در ایران است اما توجه به برخی دیگر از داده های آماری از آینده درخشان بخش جهانگردی در ایران حکایت می کند. متوسط رشد ورودی های جهانگردی ایران در دهه ۹۸-۱۹۸۹، ۲۹ درصد و درآمدهای حاصل از آن ۲۲ درصد بوده است. نرخ رشد جهانگردی ایران در منطقه آسیا و حتی جهانی بی رقیب است و در صورت ادامه این رشد تعداد جهانگردان ورودی و درآمدهای حاصل از آن در دهه آینده قابل توجه و سهم مهمی در میان منابع غیرنفتی تأمین کننده نیازهای ارزی خواهد داشت

اخلاق جهانگردی

Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *