مسیر گرگان تا بجنورد

masir gorgan ta borojerd

ماه اردیبهشت را اصلاً نباید در شهر و خانه ماند . باید به طبیعت زد ، به دل کوهستان و جنگل . راهی جاده های ناشناخته شد ، به روستاهای کوچک و بزرگ سر زد و از حیات دوباره طبیعت بیشترین لذت را برد . حالا اگر طبیعت تماشایی قدمتی چندین میلیون ساله داشته باشد ، چنین سفری فراموش نشدنی تر هم می شود . جنگل های چن میلیون ساله هیرکانی احتمالاً قدیمی ترین بخش طبیعت ایران هستند و با این وصف سفر اردیبهشت ماهی در آن یکی از بهترین انتخاب هاست

Please follow and like us: