آشنایی با استان سمنان

آرامگاه ابوالحسن خرقانی

آرامگاه ابوالحسن خرقانی: جاده شاهرود به آزادشهر را که به سمت شمال ادامه دهید و بسطام را هم رد کنید، حدود ۱۵ کیلومتر بعد از بسطام خروجی روستای «قلعه نوخرقان» را در سمت چپ خواهید دید و یک جاده ۳ کیلومتری آسفالته شما را به این روستا می رساند پیدا کردن آرامگاه ابوالحسن خرقانی در این روستا کار سختی نیست. اگر چه این آرامگاه تجدید بنا شده اصل بنا مربوط به دوره ایلخانه است.

Please follow and like us: