مسجد امام، مسجد شاه یا مسجد سلطانی در مرکز شهر سمنان واقع شده و یکی از مهمترین و زیباترین بناهای تاریخی و مهم سمنان است.

بازدید از مسجد شاه

راهنمای بازدید از آثار تاریخی بسطام و خرقان در استان سمنان آثار تاریخی در استان سمنان

Please follow and like us: