بسطام و خرقان در استان سمنان

گشت و گذار درسمنان

اگر از سمت تهران یا اصفهان می آیید، ابتدا به دامغان و سپس به شاهرود خواهید رسید وارد شاهرود شوید و بلوار اصلی را تا انتهای شمالی شهر ادامه دهید تا از روی پل رودخانه هم رد شوید و به میدان امام رضا (ع) برسید در این میدان، مسیر مستقیم به طرف مشهد و مسیر سمت چپ به طرف آزاد شهر می رود.

Please follow and like us: