مکان های تاریخی سمنان

رزرو هتل در سمنان

او را از مریدان با یزید بسطامی عارف دیگری از همین خطه یعنی شهر بسطام می دانند که تقریبا ۲۰۰ سال پیش از او می زیست. بعضی دوست دارند استان را استان عرفان ایران بشناسند، نه فقط به خاطر وجود این دو عارف برجسته که عرفای دیگری همچون «علاء الدوله سمنانی» و «سیداشرف جهانگیر» که ساکن اش بودند. مخصوصا وجود آرامگاه این مرید و مراد: با یزید و ابوالحسن خرقانی در شهر بسطام و در نزدیکی یکدیگر؛ یک فرصت طلایی برای آشنایی اولیه با این موضوع است. آرامگاه هایی که به دست هنرمندان ایرانی از دوره سلجوقی گرفته تا قاجارهم ، آراسته شده اند.

Please follow and like us: