جاذبه های دیدنی شاهرود

رزرو هتل در شاهرود

شاهرود در دو مسیر ترانزیت تهران- مشهد و شاهرود –آزادشهر قرار دارد و به همین دلیل می تون از اتوبوس های متعددی برای رسیدن به شاهرود و بسطام و بسطام استفاده کرد. تعاونی یک ترمینال جنوب تهران روزانه ۱۲ اتوبوس مستقیم به مقصد شاهرود دارد از شاهرود هم باید در میدان امام رضا(ع) یا سرچشمه سوار تاکسی یا مینی بوس ها بسطام شوید، به جز قطارهاهی اکسیرس، بقیه قطارهای تهران- مشهد در ایستگاه شاهرود توقف دارند و از آنجا هم می توانید برای بسطام تاکسی بگیرید.

Please follow and like us: