سفر به اسالم

رزرو آنلاین هتل در اسالم

برای عزیمت به این جاده رویایی می توانید سوار اتومبیل شوید و از اسالم به خلخال یا بر عکس روانه شوید، با این اوصاف احتمالا کنار یک چشمه جاری از سینه کوه خواهید ایستاد و آبی به صورت خواهید زد، رو به منظره ای از اقیانوس ابرها و تپه هایی که در این هوای دلنشین سرشان از لحاف ابریشان بیرون مانده است.

Please follow and like us: