مقابر مارکونیسوس

مقابر مارکونیسوس

تعداد نوزده آرامگاه در غرب آیاناپا کشف‌شده‌اند که به مقابر مارکونیسوس شهرت دارند. این مقابر جاده‌ای پله‌ای هستند که ورودی اصلی آن‌ها به شکل مستطیل است. دیدن این مقابر حس خاصی در سفر ایجاد می‌کند و تماشای آن‌ها خالی از لطف نیست.

Please follow and like us: