صومعه‌ی آیاناپا

صومعه‌ی آیاناپا

صومعه‌ی آیاناپا که به سبک صومعه‌های ونیزی است در قرن شانزدهم میلادی ساخته‌شده است. این صومعه قسمت‌هایی از تاریخ آیاناپا را مشخص و بیان می‌کند. در زمان‌های کهن این منطقه با درختان انبوه جایی بوده است که فقط شکارچیان شهرهای نزدیک برای شکار به آنجا رفت‌وآمد می‌کرده‌اند.

Please follow and like us: