دماغه‌ی گرکو

دماغه‌ی گرکو

پارک ملی و جذاب و زیبای دماغه‌ی گرکو تنها هفت کیلومتر با دهکده‌ی آیاناپا فاصله دارد. انتهای این دماغه به دست انگلیسی‌ها محصورشده است و به انتهای شبه‌جزیره هیچ راهی ندارد.

Please follow and like us: