آلکاتراز جزیره‌ی زیبا و کوچک

گردشگری سانفرانسیسکو

آلکاتراز جزیره‌ی زیبا و کوچکی در بیرون از شهر سان‌فرانسیسکو است که می‌توان با قایق به این جزیره سفر کرد.

Please follow and like us: