موزه‌ی هنرهای سنگاپور

موزه‌ی هنرهای سنگاپور

این موزه به دست راهبان ایرلندی در سنگاپور بناشده است. البته ساختمان این موزه در قرن نوزدهم یک مدرسه بوده است. نقاشی‌ها و مجسمه‌هایی بسیار زیبا از جنوب شرقی آسیا در این موزه به معرض نمایش گذاشته‌شده‌اند.

Please follow and like us: