رودخانه‌ی سنگاپور

معبدتان سی چونگ، مسجد کامیونگ ملاکا

در اطراف این رودخانه معبدتان سی چونگ، مسجد کامیونگ ملاکا و خانه‌ی هنر قرار دارد. بر روی این رودخانه قایق‌های بسیاری مسافران و گردش گران را به گردش و تفریح می‌برند.

Please follow and like us: