استادیوم ورزشی کورک

مسافرت به دوبلین

استادیوم ورزشی کورک پارک ورزشگاه ملی شهر دوبلین است. این استادیوم ۸۳ هزارنفری بعد از ورزشگاه‌های نیوکمپ بارسلون و ویمبلی لندن، سومین ورزشگاه بزرگ قاره ی اروپاست.

Please follow and like us: