بازدید از موزه‌ی ماتیس

موزه‌ی ماتیس

ماتیس از برجسته‌ترین نقاشان اروپایی به شمار می‌رود. در موزه‌ی ماتیس تمامی نقاشی‌ها و آثار این هنرمند سرشناس به نمایش گذاشته‌شده است.

Please follow and like us: