آبشارهای معروف تلاگا

جاذبه های مالزی

آبشارهای معروف تلاگا تو جو از این چشمه‌ها ف سرچشمه گرفته‌اند. در افسانه آمده است که پری‌ها و اجنه در این چشمه‌ها به آب‌تنی و بازی می‌پردازند. از صخره‌های اطراف این چشمه‌ها می‌توان به پایین سر خورد و سرسره بازی طبیعی انجام داد. برای رسیدن به این چشمه‌ها باید از سیصد پله بالا رفت که از ارتفاع روی صخره‌ها چشم اندازه‌ای طبیعی جالبی را می‌توان تماشا کرد.

Please follow and like us: