سفر به گونونگ

گونونگ

گونونگ رایا نام کوهی با ارتفاع هشت‌صد و هشتادویک متر است که گفته می‌شود این کوه زیبا توسط مت رایا، غولی که درگذشته‌های دور در این جزیره زندگی می‌کرده است، نفرین‌شده است. این کوه که مرتفع‌ترین پدیده‌ی طبیعی لنکاوی است با جنگل‌های بکر اطراف خود از محبوب‌ترین مناطق گردشگری لنکاوی هست.

Please follow and like us: