بازدید از مزرعه‌ی کروکدیل‌ها

مزرعه‌ی کروکدیل‌ها

مزرعه‌ی کروکدیل‌ها در منطقه‌ی تلوک داتای قرار دارد. اجراهای زنده‌ی کروکدیل‌ها و نحوه‌ی غذا دادن به این حیوانات از دیدنی‌های این مزرعه‌ی عجیب است. در این مزرعه مسابقات به کس میان کروکدیل‌ها برگزار می‌شود و بسیار پرهیجان و پرطرفدار است.

Please follow and like us: