پارک دنیای زیرآب لنکاوی

پارک دنیای زیرآب لنکاوی از بزرگ‌ترین آبزی‌دان‌های آسیای جنوب شرقی

پارک دنیای زیرآب لنکاوی از بزرگ‌ترین آبزی‌دان‌های آسیای جنوب شرقی هست. این آبزی‌دان تونلی پانزده متری در زیردریا دارد. درون این تونل حدود پانصد هزار لیتر از آب دریا قرارگرفته است و جانداران دریایی بسیاری مانند ماهی‌های بسیار بزرگ درون آن زندگی می‌کنند.

Please follow and like us: