دهکده‌ی شرقی لنکاوی

دهکده‌ی شرقی لنکاوی دهکده‌ای بسیار زیبا در خلیج بو رائو است.

دهکده‌ی شرقی لنکاوی دهکده‌ای بسیار زیبا در خلیج بو رائو است. این دهکده که شبیه دهکده‌های کهن آسیایی است دارای رستوران‌ها، رام کنندگان مارها، مراسم شعبده‌بازی، اجرای موسیقی‌های زنده‌ی محلی، کف‌بینی، نقاشی و کایت بازی است. در این دهکده از جذاب‌ترین تفریحات لنکاوی یعنی فیل‌سواری امکان‌پذیر است.

Please follow and like us: