madrid-spain-plaza-mayor-culture-business-abroad

گردشگری در مادرید

پارک ریترو باقی ماندی جنگل‌هایی است که درگذشته در زمان فیلیپ دوم در اطراف شهر وجود داشته‌اند. این پارک دارای دریاچه‌ای زیبا و فواره‌های فراوانی است. مجسمه‌های تاریخی درون پارک بر زیبایی آن افزوده‌اند. موزه‌ی ارتش و چند موزه‌ی دیگر در این پارک قرار دارند و البته قایق‌های تفریحی دریاچه همواره موجب نشاط و سرگرمی مسافران و بازدیدکنندگان این پارک می‌شوند.

Please follow and like us: