Retiro-Lake

هتل مادرید

این میدان زیبا دارای طرحی قرینه‌ای می‌باشد و به سبب همین طراحی متقارن خود زیبایی خاصی به دست آورده است. گرداگرد این میدان را ساختمان‌های آجری قرمزرنگ در برگرفته‌اند. بسیاری از توریست‌هایی که به شهرهای مختلف اروپایی سفرکرده‌اند، میدان پلازا مایور را زیباترین میدان اروپا می‌دانند.

Please follow and like us: