بزرگ‌ترین و بلندترین مجسمه‌ی بودا در هنگ‌کنگ

بزرگ‌ترین و بلندترین مجسمه‌ی بودا در هنگ‌کنگ

بزرگ‌ترین و بلندترین مجسمه‌ی بودا در هنگ‌کنگ قرار دارد.این مجسمه‌ی سی‌وچهار متری در صومعه‌ای به نام po lin قرار دارد. بیشترین دلیل بازدید از این صومعه‌سرا ، وجود همین مجسمه است.

Please follow and like us: