پارک ویکتوریا

Viktoria park

این پارک بزرگ و زیبا در کروزبرگ برلین قرار دارد. این پارک چشم انداز بسیار زیبایی از مناطق شهر را به شما نشان می دهد

Please follow and like us: