گذرگاه چارلی

gozargah charli

این گذرگاه مشهورترین گذرگاه مرزی دیوار تاریخی برلین می باشد

Please follow and like us: