تور اوزاکا

کایوکان نام آکواریومی زیبا و بزرگ و دیدنی در شهر اوزاکا

کایوکان نام آکواریومی زیبا و بزرگ و دیدنی در شهر اوزاکاست. این آکواریوم در دهکده ای بندری به نام تیمپوزان در خلیج اوزاکا ساخته شده است. این آکواریوم زیبا دارای پانزده آکواریوم است که هر یک از آنها منطقه ای ویژه از حواشی اقیانوس آرام و موجودات زنده ای که در آن زیست دارند را نشان می دهد. در آکواریوم مرکزی که نه متر عمق دارد ، کوسه ای بسیار بزرگ زندگی می کند.

Please follow and like us: