بازدید از مکان های تاریخی ژاپن

سومیوشی تایشای از کهن ترین معابد و مکان های مقدس کشور ژاپن

سومیوشی تایشای از کهن ترین معابد و مکان های مقدس کشور ژاپن است. این معبد در قرن سوم میلادی و پیش از نفوذ سبک معماری بودایی ساخته شده است. این معبد دارای معماری ژاپنی خالص به نام سومیوشی – زوکوری است. ژاپنی ها اعتقاد دارند که خدایان شینتوی در این معبد از مسافران ، دریا نوردان و ماهی گیران مراقبت و محافظت می کنند.

Please follow and like us: