سوغاتی های جزیره ی بالی

صنایع دستی از مهمترین سوغاتی های جزیره ی بالی

صنایع دستی از مهمترین سوغاتی های جزیره ی بالی هستند. مجسمه ی بودا و سایر مجسمه های به نام خدایان هندو ! ، پارچه های تزیینی ، لباس های زیبا و رنگارنگ از سوغاتی های دیگر این جزیره می باشند.

Please follow and like us: