مناسب ترین مراکز خرید در جزیره ی بالی

بلیط هواپیما اندونزی بالی

از مناسب ترین مراکز خرید در جزیره ی بالا ، فروشگاه معروف و بزرگ دیسکاوری در میدان « کرتیکا» در ناحیه ی « کوتا» می باشد. از زیبایی های این فروشگاه این است که پس از انجام خرید و رسیدن به انتهای سالن فروشگاه ، به ساحل اقیانوس می رسید.

Please follow and like us: