جاذبه های زوریخ

tarvel Zurich_City

موزه ی هنر زوریخ از مهمترین موزه های قاره ی اروپاست. در این موزه مجموعه هایی هنری از دوزان قزون وسطی نگهداری می شوند. این موزه در سال ۱۹۱۰ میلادی ساخته شده است. آثاری از هنرمندان شهیر اروپایی نظیر ادوارد مونش ، ژاک لیشیتز و آلبرتو جیاکومتی در این موزه به معرض نمایش گذاشته شده اند.

Please follow and like us: