جاذبه های گردشگری شهر توکیو

jazebe hay gardeshgari shaher Tokyo

توکیو پایتخت زیبای کشور ژاپن در گذشته دهکده ای کوچک بوده است با نام «ادو » که در آن ماهی گیری رونق داشته اما امروزه توکیو از کلان شهرهای بزرگ دنیاست

Please follow and like us: