مکانهای دیدنی شهر توکیو

makan hay didani Tokyo

افتخارات شهر توکیو این است که این شهر بزرگترین اقتصاد شهری دنیا را به خود اختصاص داده است. نزدیک به پنجاه شرکت بزرگ جهانی در توکیو مستقر هستند

Please follow and like us: