شکوفه های زیبای در ژاپن

shokofe hay zibay dar zhapon

بهترین زمان سفر به توکیو فصل بهار است که هوا خنک و شاداب است و گل ها و گیاهان روییده اند . اول فروردین تا آخر خرداد برای سفر به توکیو توصیه می شود.

Please follow and like us: