تور توکیو

tours Tokyo

قصر امپراتور ( امپراطور ) ژاپن در مرکز شهر توکیو قرار دارد. امپراطور و خانواده اش در این قصر بسیار زیبا و بزرگ زندگی می کنند

Please follow and like us: