مسافرت به موزه ی المپیک شهر لوزان

بازدید از موزه ی المپیک شهر لوزان

موزه ی المپیک شهر لوزان به دو صورت دائمی و موقت برپا می شود. این موزه که بزرگترین و غنی ترین مرکز آرشیو آثار هنری و ورزشی درباره ی المپیک است ، بیش از ده هزار اثر در این زمینه را در خود جای داده است. این موزه درون پارکی هنری ورزشی قرار دارد و سالانه بیش از دویست و پنجاه هزار نفر بازدید کننده دارد.

Please follow and like us: