رزرو هتل در واشنگتن

Reserve hotel dar Washington

واشنگتن چون قدمتی کمتر از سیصد سال دارد در آن اثری از جاذبه های باستانی و تاریخی کهن نیست اما به سبب اهمیت و توسعه ای که در این دویست سال داشته است جاذبه های خاص خودش را دارد.

Please follow and like us: