جاذبه های کاخ سفید

jazebehay kakhe sefid

کاخ سفید مکان اقامت رئیس جمهور کشور آمریکاست. این کاخ در سال هزار و هشتصد میلادی یعنی ۲۱۴ سال پیش ساخته شده است

Please follow and like us: