جاذبه های توریستی شهر آتن

activities in Athens

سواحل آتن بسیار زیبا و آرام و دلنشین هستند. در این سواحل می توان از آفتاب تابان بعد از شنا لذت برد و بعد از ظهرهای به یادماندنی و آرامی را سپری کرد.

Please follow and like us: