___ç_د___à___د___ذ_«_د___د

شهر تاریخی و بسیار زیبای بخارا در کنار جاده ی تاریخی ابریشم در کشور ازبکستان قرار دارد. بیش از نود درصد مردم بخارا فارسی زبان هستند و به فارسی تاجیکی حرف می زنند.

Please follow and like us: