بازار اراک

حمام تاریخی چهارفصل اراک ا

حمام تاریخی چهارفصل اراک ارزشش را دارد تا در هر چهار فصل بتوان به دیدارش رفت. این بنای ارزشمند به دست حاج محمد ابراهیم خوانساری (زاده ۱۲۳۲- درگذشت ۱۲۹۷) در زمان احمدشاه قاجار بنا نهاده شده است. وجود نقاشی‌ها و نگاره‌هایی از چهارفصل سال که در چهارگوشه این حمام وجود دارد علت نامگذاری این حمام بوده است.

Please follow and like us: