مجموعه بازار اراک

بازار سنتی محلات

اگر شما نیز دلتان لک زده برای یک بافت روستایی بکر اما دم‌دست با کوچه‌های پیچ در پیچ باریکی که در دو طرفش را دیوارهای کاهگلی کوتاه و باغ‌های رنگارنگ احاطه کرده است، سری به کوچه‌باغ‌های داخل شهر محلات بزنید. کوچه‌هایی که یک پیاده‌روی یک ساعته پاییزی در آن‌ها را در زندگیتان فراموش نخواهید کرد.

Please follow and like us: