کاروانسرا اراک

تور ویژه اراک

بی‌گمان از نخستین بناهایی که در اراک ساخته شد، فرزند چندصدساله‌ آن، یعنی بازار اراک است. بنای مجموعه بزرگ بازار اراک شامل حمام، مسجد، مدرسه، آب‌انبارها، گذرها و کاروانسراها در زمان فتحعلی شاه قاجار و توسط یوسف‌خان گرجی در سال ۱۲۲۸ هجری قمری در بافت مرکزی سلطان‌آباد (نام قدیم اراک) بنیان گذاشته شد.

Please follow and like us: