_ء_ê_ç_د_____ذ_ê___» ۱

یوهانسبورگ یا ژوهانسبورگ یکی از بزرگترین شهرهای دنیاست که هیچ ساحل و رودخانه ای ندارد. این شهر مرکز ثروتمندترین استان در کشور آفریقای جنوبی می باشد.

Please follow and like us: