بیمارستان صلیب مقدس و سنت پائول

این بیمارستان تاریخی در طول بیست‌ونه سال، از سال ۱۹۰۱ تا ۱۹۳۰ میلادی ساخته‌شده است. این بیمارستان که دارای معماری بسیار زیبایی است تا چند سال پیش به‌عنوان بیمارستان مورداستفاده قرار می‌گرفته ولی امروزه به‌عنوان مرکزی فرهنگی و موزه مورداستفاده قرار می‌گیرد.

Please follow and like us: