بارسلون دارای آب‌وهوایی مدیترانه‌ای

بهترین زمان سفر به شهر بارسلون

بارسلون دارای آب‌وهوایی مدیترانه‌ای است. بهترین زمان سفر به این شهر فصل‌های بهار و پاییز می‌باشد. در تمام ماه‌های سال احتمال وقوع طوفان‌های مدیترانه‌ای وجود دارد.

Please follow and like us: