بازدیدکنندگان سالانه، بارسلون

Santa Mar del Mar

ازلحاظ گردشگری و فراوانی بازدیدکنندگان سالانه، بارسلون در اروپا دارای رتبه‌ی چهارم و در کل جهان دارای دوازدهمین رتبه است. بر اساس آمارهای منتشرشده سالانه بیش از پنج میلیون مسافر و جهانگرد از شهر بارسلون دیدن می‌نمایند. مجله‌ی معتبر مونوکل بارسلون را هفدهمین شهر مناسب جهان برای زندگی معرفی کرده است. این شهر تجاری چهارمین شهر ثروتمند قاره‌ی سبز و سی و پنجمین شهر ثروتمند دنیا می‌باشد

Please follow and like us: