تور توکیو

گردشگری کیوتو

این قصر زیبا و تاریخی شهر توکیو دارای دو حلقه از استحکامات متحد المرکز است. یکی قصر نینو مارو و دیگری خرابه های قصر هونمارو. این قصر دارای باغ های زیبا و ساختمان های پشتیبانی متعددی است. قصر تاریخی نیجو وسعتی به میزان دویست و هفتاد و پنج متر مربع دارد که هشت هزار متر مربع آن را بناها در بر گرفته اند.قصر نینو مارو سه هزار و سیصد متر مربع از این فضا را در بر دارد که دارای تزئیناتی از ورقه های طلا ، کنده کاری هایی از چوب و نقاشی هایی بسیار زیبا بر روی دیوار هاست. باغ های قصر نیجو پر از درختان گیلاس است.

Please follow and like us: