معبد گینکاکوجی یا معبد نقره ای

Kyoto_montage

معبد گینکاکوجی معبدی است که به معبد نقره ای شهرت دارد. نام اصلی این معبد ، معبد بخشش درخشان است. این معبد از نقره ساخته نشده است و این نام برای ایجاد رقابت و قرابت این معبد با معبد طلایی بر روی آن گذاشته شده است. از زیبایی های این معبد می توان به باغ شنی و دریایی شن های نقره ای آن اشاره کرد.

Please follow and like us: