راهنمای گشت و گذار در جنگل پاییزی توسکستان در استان گلستان

روستا تماشایی توسکستان

یک جاده تقریبا ۳۰ کیلومتری که در راه از چندین روستا تماشایی و ییلاقی می گذرد جاده توسکستان اگر چه بسیار تماشایی است، اما آن قدر شیب و پیچ های تند دارد که باید هم راننده قابلی باشید و هم خودروریی سرحال زیر پای تان باشد به دل جاده که زدید، هر جایی که مناسب دیدید، می توانید پارک کنید و برای یک پیاده روی چند ساعته به دل جنگل بزنید.این جنگل زیبا که با جنگل های جهان نما هم همسایه است، بخشی از پارک ملی ۴۰ هزار هکتاری هیرکانی است که به تازگی تبدیل به پارک ملی شده.

Please follow and like us: